Thursday, October 3, 2013

Be strong. You need to be strong for her, like she was strong for you.

[ skins - fire ]

1 comment:

Mara said...

Aquesta frase a mí també me va agradar molt. Tota la història de la mort de Naomi em va semblar un poc precipitat i trillada, però ella i Emily van tindre escenes molt bones, al igual que quan li diu el que li passa Naomi a Effy o al final a l'hospital.